top of page

Engagerade team är ingen tillfällighet 

följ bevisade recept

De bästa teamen skapar de bästa resultaten och har de mest välmående medarbetarna.

Skillnader i engagemangsnivåer i olika team är en avgörande faktor, men varför lyckas inte fler team bli riktigt högpresterande? Vad säger forskningen om högpresterande team?

• De fyra tillstånden som gör den den stora skillnaden: hoppfullhet, självsäkerhet, motståndskraft och optimism.

• Inga genombrott utan friktion

• Kostnaden av praktarslen och ruttna äpplen

• Kultur finns inom en radie av 15 meter

• De sex anledningarna att gå till jobbet, varav tre är dåliga för engagemanget…

En föreläsning för teamledare eller hela team som ger praktiska verktyg för att skapa ett hållbart engagemang och bättre prestationer i teamet.

Lycka genom arbete, är det verkligen möjligt?

– ja, säger forskningen.

Finns det verkligen ett recept för lycka? Ja, visar forskningen inom den positiva psykologin. Dessutom visar denna forskning att arbete kan vara ett avgörande bidrag till lycka och välmående, men på vilket sätt?

• De grundläggande faktorerna för ett bra (arbets)liv

• Vad är viktigt för olika personligheter för att uppnå ett lyckat (arbets)liv

• Hur tar du reda på dina talanger? Gör dem till dina styrkor. 

• Pengar, nyfikenhet, idealism eller något annat – vad driver dig?

Denna föreläsning riktar sig till alla som vill förstå faktorerna bakom lycka, välmående och sina egna motivationsfaktorer. Med mycket igenkänning och många nya insikter ger denna föreläsning både massor av energi och praktiska verktyg att skapa ett bättre (arbets)liv! 

Från förlegat till förföriskt
- en möjlig organisationsresa för att maxa engagemanget

Runtom i världen ifrågasätts gamla sanningar om arbete och organisation.

  • Varför behövs chefer egentligen?

  • Kan man inte få bestämma över sin egen arbetstid?

  • Varför kan vi inte sätta våra egna löner?

  • Fyra dagars arbetsvecka är väl mer effektivt än fem?

 

Följ med på en tankeväckande resa till företag och organisationer som vågat testa nya sätt att planera, leda och fördela arbete. Inspireras av ledare som valt att tro på medarbetares inneboende förmågor att göra rätt och göra rätt för sig.

 

Morgondagens medarbetare kommer inte längre nöja sig med gamla förlegade sanningar från industrialismens dagar. Nya tider med nya förutsättningar ger fantastiska möjligheter att skapa nya typer av organisationer.  Det är dags att skapa bättre förutsättningar till mer värdeskapande för både kunder, medarbetare och ägare. 

Boka en föreläsning tillsammans med dina ledarkollegor för att få många inspel kring hur ni kan vidareutveckla er kultur och struktur för att maxa engagemanget. 

bottom of page