top of page
THOMAS DIMMING

Thomas Dimming har mer än 20 års erfarenhet som rådgivare till ledare, som just vill skapa mer engagemang samt en högpresterande företagskultur. Thomas genuina intresse kring psykologin bakom motivation, engagemang, prestation och välmående organisationer har lett till djup förståelse kring de avgörande faktorerna som väcker och släcker engagemang.

I sina föreläsningar blandar Thomas forskning med egna erfarenheter kring motivation och engagemang. Han ger konkreta verktyg och sätt att applicera för att skapa högre engagemang. Ta del av hans berättelser och exempel för att skapa mer engagerade mål, mer tillitsfullt ledarskap, mer självstyrande medarbetare och ökad optimism.

 

Thomas Dimming är en mycket uppskattad föreläsare i Norden och Europa och har genomfört hundratals föreläsningar på konferenser, ledarforum, kick-offer och företagsinterna events. Thomas föreläser, faciliterar workshops och är skribent. Hans ser ett växande behov av att sprida kunskap kring vad forskning och skickliga ledare bevisat fungerar kring att skapa mer engagerad företagskultur.

Du kan nå Thomas på 0708-750546 eller thomas.dimming@gmail.com

bottom of page